CUINA SOLAR

of 31

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
31 pages
0 downs
5 views
Share
Description
CUINA SOLAR. La tecnologia més simple d’aprofitament de l’energia solar. Al món més de 2.000 milions de persones han de fer servir llenya per a cuinar. Anar a fer llenya, feina diària de dones i infants, que cada cop han d’anar més lluny, de vegades dues i tres hores de camí.
Transcript
CUINA SOLARLa tecnologia més simple d’aprofitament de l’energia solarAl món més de 2.000 milions de persones han de fer servir llenya per a cuinarAnar a fer llenya, feina diària de dones i infants, que cada cop han d’anar més lluny, de vegades dues i tres hores de camíAixò provoca deforestació, erosió i desertització, a més d’emissions de CO2a l’atmosfera.Fent servir la cuina solar ens solidaritzem amb els països del tercer món i abaratim els costos de fabricacióAquesta és la K-sol 10, la petita de les cuines solars dissenyades per l’enginyer alemany SeifertDiàmetre: 1mPes: 8 kg Potència: 300 WTemps ebullició 1l d’aigua: 18 minPreu: 98 € A més, permet de cuinar a l’aire lliure sense risc d’incendi forestalAls Països Catalans la cuina solar hauria d’esdevenir la barbacoa del segle XXI. Heus ací alguns consells pràctics per fer servir aquesta cuina solarS’ha d’anar girant l’estructura de ferro de la cuina perquè estigui sempre ben orientadaPer a orientar la cuina respecte al sol és útil fixar-se en l’ombra dels ferros de l’estructuraAquesta és l’orientació ideal: l’ombra coincideix amb el ferroConsell pràctic per no haver-la d’anar canviant de posició a cada punt:deixeu l’ombra inicialment una mica desplaçada a la dreta i no caldrà que reorienteu fins que estigui igual de desplaçada a l’esquerra: la insolació bona ens durarà uns 20-30 minutsMinut 0Minut 5Minut 10Minut 15Minut 20Minut 25Orientació respecte a l’angle del solOrientació respecte a l’angle del solInclineu la parabòlica fins que les ombres amb els forats coincideixinOrientació perfecta!No manipuleu mai la cuina ni l’olla des de davant. És perillós, tant perquè us podeu cremar com per l’enlluernamentFeu totes les operacions des de darrere, girant la parabòlicaLa paràbolica no crema gens; però la cassola i els suports sí.Unes manyoples ens aniran de primera.Va bé subjectar-la amb el peuEn acabat, gireu la parabòlica en sentit contrari al sol (evitareu l’enlluernament)Després de cada maniobra fixeu la paràbola per mitjà de les volanderesEl recipient ideal és una olla negra, amb fons i tapadora negres(Aquesta no és ideal, però és la que teníem)Les “flames” solars s’han veure a sota i al frontal de l’ollaPerò l’escalfor del sol és gratis…La temperatura a què arriba no és tan alta com en la cuina de gas. És ideal per a plats que s’hagin de fer a foc suau.Això permet conservar millor els nutrients dels alimentsEl temps de cocció també és més llarg (almenys en el model ksol-10).O penjada a la paret…Posició de seguretat (tingueu sempre la cuina així quan no la feu servir)Bon profit !De debò que és engrescador poder cuinar d’una forma tan ecològica!!Enllaços recomanats:http://www.ecoterra.org/html/cat/perspectiva/perspe.html#25 http://solarcooking.orghttp://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_solar
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks