Fotbollssektionen Utbildningsplan 2010

of 10

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
10 pages
0 downs
3 views
Share
Description
Fotbollssektionen Utbildningsplan 2010. Målsättning Inriktning Utbildningsplan. Detta häfte är avsett som en information till ledare och spelare inom Sjövalla FK:s hela fotbollsverksamhet.
Transcript
Fotbollssektionen Utbildningsplan 2010 Målsättning Inriktning UtbildningsplanDetta häfte är avsett som en information till ledare och spelareinom Sjövalla FK:s hela fotbollsverksamhet.Inriktning och målsättning för respektive åldersklass skall liggatill grund för ledarnas säsongsplanering.Hur man tränar och i vilken ordning man väljer att träna de olika momenten är fritt upp till varje ledare, så länge man håller siginom ramarna för sin åldersklass.Målsättningen med detta häfte är att skapa en tydlig linje för helafotbollsverksamheten och att få en röd tråd som löper från 6-åringarna upp till junior och seniorverksamhet.Vi skall kunna erbjuda en komplett fotbollsutbildning till alla som väljer att spela fotboll med Sjövalla FK.6-9 årTräningsmängd: 1-2 ggr / vecka 60-90 minMatcher: 6 år Inga matcher 7-9 Mölndalsalliancen 5-mannaCupspel: MIF-cupen (inne), utecuper rek. från 8 årLåt lekar och smålagsspel dominera träningen tidsmässigtVid spel rekommenderas max 5 mot 5Uppmuntra till bollträning hemma Utespelare
 • Teknik Korta passningar med insida och utsida
 • Nickning – pannträff Bollmottagning – Nedtagning ( med fot ) Skott – vristträff på liggande boll Inkast Finter Bollkontroll
 • Anfallsspel Spelbarhet – gå ur passningsskugga
 • Övrigt Lära ut grundläggande spelregler
 • Målvaktsträning
 • Teknik Skopa, grepp och fallteknik
 • Utspark, Utkast, Inspark
 • Övrigt Alla som vill prövar på målvaktsspel
 • Inga fasta målvakter10-11 årTräningsmängd: 2 ggr / vecka 90 minMatcher: Göteborgs FF 7-mannaCupspel Deltagande i minst 1-cup / årLägg stor vikt på teknikträning, satsa på kvalité framför kvantitetUppmuntra till bollträning hemma, ex: veckans teknikmomentUtespelare
 • Teknik Passningsspel – utveckla
 • Vristpassning Skott – utveckla, Hel och halvvolley Bollmottagning / medtagning ( lår,bröst,fot ) Nickning – passning och på mål Finter: passningsfint, överstegsfint, vändningsfint, Cruiffvändning, skottfint Driva boll i högt tempo – Bollkontroll Vända upp med boll Löpteknik
 • Anfallsspel Spelavstånd – Spelbredd – Speldjup
 • Tillbakaspel – Understöd Spelbarhet – gå ur passningsskugga Väggspel
 • Försvarsspel Försvarssida och markering
 • Målvaktsträning
 • Teknik Grepp och skopa
 • Fall + grepp och skopa Skära vinklar, fotarbete Grepp – höga bollar Möta fri spelare Utspark – Utkast – Inspark12-13 årTräningsmängd: 2-3 ggr / vecka 90 minMatcher: Göteborgs FF 7-manna för 12-åringar Seriespel 11-manna påbörjas från 13 årCupspel: Deltagande i minst 2-cuper / år, vår + höstLägg stor vikt på teknikträning, satsa på kvalité framför kvantitetUppmuntra till bollträning hemma, ex: veckans teknikmomentUtespelare
 • Teknik Vidareutveckla från tidigare ( 10-11 år )
 • Skott fortsatt utveckling av skott ( på rullande boll, samt hel & halvvolley ) Driva bollen – Täcka bollen – Bollkontroll Passningar – Långa Nick med upphopp Löpteknik, spänst
 • Anfallsspel Avslutningar – Att göra mål
 • Vända på spelet Överlappning – Överlämning Skapa spelyta – För sig själv och medspelare ( ex genom V-löpning ) Inlägg Tillslagsbegränsning 2-3 tillslag Sträva efter högsta möjliga tempo i passningsspel och bollbehandling
 • Försvarsspel Försvarssida och markering
 • Press – Understöd – Täckning Avvakta – Fördröja – Styra Fasta situationer Testa: Kombination och Zon markering Välj lämplig försvarsmodell12-15 årMålvaktsträning: Från 12-års ålder skall intresserade erbjudas målvaktsträning separat under ordinarie träningspass. Inom varje åldersgrupp bör finnas minst en tränare utbildad i målvakts- träning.Utbildning Intresserade skall erbjudas deltagande i Göteborgs fotbollsförbunds målvaktsskola.Målvaktsträning
 • Teknik Grepp och skopa
 • Fallteknik + grepp och skopa Skära vinklar – fotarbete Inlägg – greppa höga bollar Box teknik Möta fri spelare Utspark, Utkast, Inspark Prata i spelet, delta i försvarsarbetet genom att styra försvararna14-15 årTräningsmängd: 3-4 ggr / vecka 90-120 minMatcher: Försiktig övergång till att bästa laget spelar mest. Alla som tränar skall spela matcherCupspel: Deltagande i minst 2 cuper / år, vår + höst Alla som tränar skall spela CupUtespelare
 • Teknik Vidareutveckla från tidigare ( 10-13 år )
 • Fortsatt utveckling av skott ( distansskott i steget ) Passningar och bollbehandling i högt tempo ( 2-3 tillslag ) Bollkontroll Teknik
 • Anfallsspel Uppspel – Crossbollar ”vända på spelet”
 • Avlutningar ”positioner” Löpvägar – Djupledslöpningar Tempoväxlingar i spelet Fasta situationer
 • Försvarsspel Fasta situationer
 • Organisation – Disciplin Välj lämpligt försvarssystem Utveckla försvarsarbetet
 • Övrigt Duktiga spelare skall erbjudas talangträning
 • genom Göteborgs Fotbollsförbund Teori: Kost & Hälsa, träningslära Alkohol, tobak, drogerA-truppTräningsmängd 3-4 ggr / vecka 90-120 minJ-18 ( 16-18 år )Träningsmängd 3-4 ggr / vecka 90-120 minJ-18Fortsatt utveckling enl tidigareåldersgrupp.och enl J-truppens tränare.Mogna spelare deltar underA-truppens matcher och träningar..Målsättning: att spela minst i Junior klass-1Att få fram duktiga och välutbildade spelare till A-truppen.A-truppMatchförberedande träningAnfallsspel – Försvarssystemenligt A-truppstränarenMålsättning:Att spela på lägst Div-5 nivåA-truppstränaren ser J-18 ochB-lagsmatcher så ofta sommöjligt.PLANERING ÄR A OCH O FÖR ATT LYCKAS SOMTRÄNARESäsongsplanering:För att kunna genomföra spelarnas utbildning enligt utbilnings-planen krävs inte bara välutbildade ledare. Det krävs ävenplanering av lagets verksamhet. Detta görs enklast med hjälp av ensäsongsplanering och att ni gör ett träningsprogram före varje träning.I fotbollssektionens spelarutbildningsplan kan du se hur mycket laget skall träna och vad de skall träna på under säsongen.Ni som är tränare bör inför varje säsong diskutera igenom hur niska lägga in träningarna under året och när ni skall träna de olika momenten. Förslagsvis kan ni lägga in träningen av varje moment i minst tvåveckorsperioder under den normala fotbollssäsongen.Ha inte för bråttom fram i utbildningenSom du har märkt är den indelad i två-tre års intervaller. Det innebär att ni kommer ha gott om tid att lära in momenten för eråldersklass… Satsa på kvalité framför kvantitetTänk långsiktigtUtnyttja om möjligt viss del av vinterträningen till repetition avMoment som under året fungerat mindre bra.Lycka TillUTBILDNINGS-REKOMENDATIONERFÖR LEDARE I SJÖVALLA FKFOTBOLLSSEKTIONENLedare förUtbildning6-9 år Avspark10-11 år Bas – 112-15 år Bas – 212-13 år minst en ledare / grupp Målvakt MV-114-15 år minst en ledare / grupp Målvakt MV-216-18 år Bas – 216-18 år minst en ledare / grupp Målvakt MV-2A-lag Enl fotbollskommiténAll utbildning sker på klubbens bekostnad genom Göteborgs-Fotbollsförbund och SISU. Målsättningen är:Att alla ledare inom fotbollssektionen skall utbilda sig minst upp tillrekommenderad nivå i enlighet med klubbens utbildningsplan.
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks