Ijtimoiy

of 17

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
17 pages
0 downs
3 views
Share
Description
Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi akademik litsey 2006-yilda O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta maxsus ta’limi vazirligi, O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi Markazining 21-dekabr 2006-yildagi 206-sonli buyrug’i asosida tashkil etilgan.
Transcript
Toshkent tibbiyot akademiyasi qoshidagi akademik litsey 2006-yilda O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta maxsus ta’limi vazirligi, O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi Markazining 21-dekabr 2006-yildagi 206-sonli buyrug’i asosida tashkil etilgan.
 • Akademik litsey quvvati – 360 o’quvchiga mo’ljallangan. Ta’lim yo’nalishi – tabiiy fanlar.
 • Litsey faoliyati 2007-yil 20-avgustda o’zaro hamkorlikda ishlab chiqilgan litsey konsepsiyasi asosida olib borilmoqda. (prof. R.J.Usmonov, t.f.d. L.K.Raxmanova, Javlonov Sh.S.)
 • Quyidagi 5 taBiologiyaKimyoKafedralarIjtimoiyTillarAniqYosh kimyogarTo’garaklarYosh biologlar Yosh posbonlar Volleybol BasketbolYosh tarixchiYosh matematikShaxmat va shashkaO’zbek tili, adabiyotiRus va xorijiy tilllarBarcha tabiiy fanlar o’qitiladigan oliygohlargaBToshkent tibbiyot akademiyasigaACXorijgaLitseynibitirib Xalqaro olimpiada g’oliblari sinovsiz xorij mamlakatlarigaOlimpiada g’oliblar sinovlarsiz tabiiy yo’nalishgaDEBiologiya darsidaTillar kafedrasi Adabiyot darsidaIjtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasidaKasbiy tayyorgarlikLitseyimizda boshlang’ich harbiy tayyorgarlik Yoshlarni Chaqiriqqa Qadar Boshlang’ich TayyorgarlikJismoniy tarbiya darsidaAniq fanlar kafedrasiMatematikaMajlislar zali2 karra Xalqaro Kimyo Mendeleyev olimpiada g’olibi Raxmanqulov EduardIqtidorli o’quvchilar ilmiy-amaliy konferensiyalariSport musobaqalariE’tiboringiz uchun tashakkur
  Similar documents
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks