Konj

of 12

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
12 pages
0 downs
10 views
Share
Description
Konj. Priredila prezentaciju: Antonia Krenek. Moja ljubav prema konjima traje od onoga trenutka kada sam prvi puta ugledala tu predivnu životinju, bila je to ljubav na prvi pogled. Belgijski polukrvni konj.
Transcript
KonjPriredila prezentaciju:Antonia KrenekMoja ljubav prema konjima traje od onoga trenutka kada sam prvi puta ugledala tu predivnu životinju, bila je to ljubav na prvi pogled. Belgijski polukrvni konj
 • Natjecateljski konj, lagan i temperamentan, nastao je križanjem belgijskog oraćeg konja, hanoverskog konja i francuskog jahaćeg konja.
 • Nizozemski polukrvni konj
 • Snažan, miran i pokretan, ova pasmina je rezultat križanja nekoliko pasmina konja. Odatle njegov naziv "polukrvni" . Odličan je za jahanje, skakanje i dresuru.
 • Arapski punokrvni konj
 • Prema legendi, prorok Alah stvorio je ovog punokrvnog konja puhnuvši u šaku južni vjetar... U stvarnosti, zemlja njihova podrijetla je Arapska pustinja, siromašna zemlja gdje trava niče samo zimi.
 • Lipicanac
 • Podrijetlom iz Lipice u Sloveniji. U pravom smislu riječi to je osobit dragi konj. Brz je, inteligentan i elegantan.
 • Pinto
 • Zbog dlake s bijelim ili crnim mrljama takoder ga nazivaju "šarac". Zapravo se ne radi o posebnoj pasmini. Pinto-konje karakterizira njihova boja.
 • Andaluzijski konj
 • Njegova domovina je Andaluzija u Španjolskoj. To je vrlo inteligentan i elegantan konj.
 • Engleski punokrvni konjTo je najbrži konj na svijetu! Ništa čudno što je nadaleko poznat pod imenom "konj za utrke". Pasmina je nastala u 17st.Groninger
 • Ime je dobio po pokrajini iz koje dolazi, Groningena, na sjeveru Nizozemske.
 • Holsteiner
 • To je najstarija njemačka pasmina čistokrvnih konja. Elegantan i živahnog temperamenta.
 • Od najstarijih vremena, konj je oduvijek bio čovjekov suradnik u poslu i radu, pomagač u boju, te kao vjerni prijatelj do groba.
  Advertisements
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks