konsepti

of 7

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
7 pages
0 downs
13 views
Share
Description
LTP Logistics Oy on vuonna 2011 perustettu lämpötilasäädeltyjen elintarvikkeiden logistiikkaan keskittyvä yritys. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa pienistä ja keskisuurista elintarvikealan yrityksistä.
Transcript
LTP Logistics Oy on vuonna 2011 perustettu lämpötilasäädeltyjen elintarvikkeiden logistiikkaan keskittyvä yritys. Asiakaskuntamme koostuu pääasiassa pienistä ja keskisuurista elintarvikealan yrityksistä.
 • Tarjoamme ratkaisut ja palvelut asiakkaan tilaus-toimitusketjuun tilanteen ja tarpeen mukaan. Tarjoamiimme palveluihin kuuluu tuotteiden varastointi, lähetys ja kuljetus koko Suomen alueella lämpötilassa +0°C - +3°C.
 • Suunnittelemme yhteistyössä asiakkaan kanssa terminaali- ja varastointipalvelut toimivaksi osaksi yhtiön logistiikkastrategiaa. Mitoitamme asiakkaan liiketoimintoja tukevan ratkaisun hyödyntäen kustannustehokkaita logistiikkaprosessejamme, joita täydennetään asiakaskohtaisilla palvelutoiminnoilla.
 • Hankkimamme ammattitaito ja kokemus sekä mittava kapasiteettimme auttavat meitä huolehtimaan laajoista logistisista kokonaisuuksista suurissakin volyymi- ja sesonkivaihteluissa. Asiakas on meille yksilö, joka saa yksilöllistä palvelua. Tavoitteemme on tukea asiakasyritystemme toimintaa ja olemme siksi joustavia: toteutamme jokaisen asiakkaan kohdalla juuri hänelle parhaiten soveltuvan logistisen toimintamallin. Tämä mahdollistaa asiakkaan oman organisaation keskittymisen logistiikan sijaan ydinosaamiseensa.
 • konsepti
 • Ohuiden tavaravirtojen kustannustehokas
 • hallinta – avain lisämyyntiin
 • LTP Logistics Oy: Teollisuuden ja kaupan kanssa tiiviissä yhteistyössä toimiva neutraali ja joustava logistiikka-integraattori.Konsepti: Tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tilata tuotteita heille parhaiten sopivissa erissä. Yhdistää useiden tavarantoimittajien tuotteet samoihin kuljetusyksiköihin ja samaan tavaravirtaan varmistaen kustannus- tehokkaan kokonaisuuden. Vähentää ympäristön kuormitusta yhdistämällä useita tuotteita ja useiden valmistajien tuotteita samoihin kuljetusyksiköihin. Sisältää toiminnan mahdollistavan ja ennen kaikkea siihen soveltuvan software-osaamisen. Luo kumppaneille sekä kustannustehokkuutta että palveluetua perinteiseen tapaan verrattuna.Tavoitteet toiminnassa 2012
 • Asiakkaina merkittävä määrä tavarantoimittajia.
 • Tuotevalikoima on laajennettu käsittämään liha-, lihajaloste-, eines-, valmisruoka-, leipomo-, kala- ja meijerituotteet
 • Kokonaisvolyymi keräilyssä noin 3,0 milj. kg / kk.
 • Tuotteita keräilyssä noin 1500 kpl.
 • LTP Logistics on vakiinnuttanut asemansa elintarvikelogistiikan operaattorina
 • MATERIAALIVIRTASiirtokuljetus jakelu- terminaaleihin Asiakas- kohtainen keräilyTavaranvastaanottoLTPAsiakas-palautePaluu-logistiikkaVarastointiLähetysTIETOVIRTATilaustenyhdistely jaKäsittelyKuittaustiedon palautus toimittajalleTilauksen siirto LTP:lleSanomakeskusliikkeelleLähetteenmuodostuminenAsiakas yrityksiämme mm.Yhteystiedot
 • Operatiivinen toiminta
 • Työnjohto
 • Operatiivinen toiminta
 • 044 218 4380
 • tyonjohto ät ltplogistics.fi
 • Lähettämö
 • LTP Logisticsilta lähtevät kuormat
 • 041 526 1050
 • lahettamo ät ltplogistics.fi
 • Vastaanotto
 • LTP Logisticsille saapuvat kuormat
 • 041 445 0209
 • vastaanotto ät ltplogistics.fi
 • Varastonhoito
 • Varastonhallinta, inventaariot
 • 040 509 6414
 • varastonhoito ät ltplogistics.fi
 • Varastohotelli
 • Lavavarastointi
 • 040 053 0024
 • varastohotelli ät ltplogistics.fi
 • Hallinto
 • Toimitusjohtaja
 • Matti Tuominen
 • 040 503 5905
 • Logistiikkajohtaja
 • Tommi Rannanjärvi
 • 040 779 5519
 • Logistiikkapäällikkö
 • Hannu Häyrinen
 • 041 526 1004
 • Toimisto
 • Vuokko Pekkala
 • 041 546 0057
 • Osoite : Viinikankaari 8B
 • 01530 VANTAA
 • Sähköpostit muotoa:
 • Etunimi.sukunimi@ltplogistics.fi
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks