Cv brian oud juli 2013

of 4

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
4 pages
0 downs
19 views
Share
Description
1. Brian Oud CURRICULUM VITAE Facilitair specialist Zuideinde 419 Amsterdam 06-51211008 brianoud@live.nl 9 augustus 1973 Analytisch, nieuwsgierig, resultaatgericht…
Transcript
 • 1. Brian Oud CURRICULUM VITAE Facilitair specialist Zuideinde 419 Amsterdam 06-51211008 brianoud@live.nl 9 augustus 1973 Analytisch, nieuwsgierig, resultaatgericht www.insideoud.nl Werkervaring Huisvestingsadviseur, projectmanager Hoofd Facilitaire Zaken Hogeschool Inholland Procesbegeleider servicepunt DFS Adviseur management Cormet catering Hogeschool Inholland Politie Hollands Midden Doorlichten afdeling Facilitaire Zaken Hoofd Servicedesk a.i. Universiteit van Amsterdam ROC van Amsterdam Projectleider Servicemanagement ROC van Amsterdam Procesbegeleider Besturenraad Doorlichten afdeling Facilitaire Zaken ROC van Amsterdam Hoofd servicedesk a.i. Universiteit van Amsterdam Y-axis = persoonlijke ontwikkeling tot nu Procesbegeleider servicepunt DFS Politie Hollands Midden Adviseur management Cormet catering Coördinator Services Facilitaire Zaken Hogeschool Holland Huisvestingsadviseur, projectmanager Hogeschool Inholland Projectmedewerker Facilitaire Zaken Hogeschool Holland Hoofd Facilitaire Zaken Hogeschool Inholland Verandermanager Facilitaire Zaken Hogeschool Inholland Kwaliteitsmanager Rentpower BV ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 HBO,Algemeen management Hogeschool Holland ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 Management voorbeeld en Impact Krauthammer ’06 ’07 ’08 Personal performance Assessment Krauthammer ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 Training Deep Democracy De Jonge Helden THP Persoonlijke Effectiviteit in sturen van veranderingen De Baak HBO, Algemeen management Persoonlijke Effectiviteit in sturen van veranderingen Hogeschool Holland De Jonge Helden De Baak THP 1
 • 2. Profielschets Ik ben analytisch, nieuwsgierig, zelfstandig, pragmatisch, resultaat-, en mensgericht, een energieke inspirator, een aanpakker, denker en doorzetter. Ik ben in staat om mensen te verbinden en in beweging te krijgen. Daarnaast streef ik er naar om, samen met een team, klantgerichte dienstverlening neer te zetten die er op gericht is de klant te ontzorgen en het primaire proces optimaal te ondersteunen. Ik ben inzetbaar in het gehele facilitaire spectrum maar mijn specialiteit is servicemanagement en het blij maken van klanten. Specialties: interim management, servicemanagement, facilitair management, verandermanagement, projectmanagement, huisvesting, aanbestedingen en catering. Werkervaring als zelfstandige Projectleider Servicemanagement 2014 - Heden ROC van Amsterdam (Horeca, Bakkerij, Facilitair, Toerisme en Recreatie) Verantwoordelijk voor het project Servicemanagement. De opdracht is om de dienstverlening naar studenten, medewerkers en bezoekers sneller, efficiënter en gastvrij vorm te geven. Procesbegeleider 2013 - heden Besturenraad Procesbegeleider opstellen interne processen. Doorlichten afdeling Facilitaire Zaken 2012 - 2013 ROC van Amsterdam (Horeca, Bakkerij, Facilitair, Toerisme en Recreatie) Doorlichten afdeling Facilitaire Zaken, coachen Hoofd Facilitaire Zaken en toetsen of de uitstraling en inrichting van de gebouwen aansluiten bij de waarden van de organisatie. Hoofd servicedesk a.i. 2011 - 2012 Universiteit van Amsterdam Gedurende 20 maanden verantwoordelijk voor aansturing van het team. Verbeteren van de bedrijfsvoering en klantgerichtheid, samenvoegen van twee front offices, professionaliseren stuur- en klantrapportages en deelprojectleider van een FMIS project. Procesbegeleider herinrichting servicepunt DFS 2010 Politie Hollands Midden Procesbegeleider herinrichting servicepunt DFS, het opnieuw inrichten van de front- en back office, de dienstverlening klantgericht en persoonsafhankelijk maken. Tevens coaching van een medewerker. Adviseur management 2009 - 2011 Cormet catering Adviseur management en projectmanager o.a opstellen offerte Europese aanbesteding, opzetten en uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken en opstellen voortgangsrapportages opdrachtgever. Huisvestingsadviseur, Projectmanager, Contractmanager 2009 - 2011 Hogeschool Inholland Huisvestingsadviseur van de School of Health. Oplossen diverse huisvestingsvraagstukken, opstellen huisvestingsbeleid en projectmanager verhuizing opleiding mondzorgkunde. Contractmanager repro diensten. 2
 • 3. Werkervaring in loondienst Verandermanager Facilitaire Zaken 2008 - 2009 Hogeschool Inholland Verantwoordelijk voor een aantal facilitaire Inholland brede veranderprojecten zoals: - Het begeleiden van de afdeling na een structuurwijziging door middel van diverse teambijeenkomsten, gesprekken medewerkers en adviseur management; - Adviseren en begeleiden nieuw op te zetten projectorganisatie; - Projectleider Europese aanbesteding catering; - Opzetten en inhoud geven aan huisvestingsrol FZ voor Inholland; - Het coachen van enkele medewerkers. Hoofd Facilitaire Zaken 2001 - 2008 Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Verantwoordelijk voor de facilitaire afdeling (ongeveer 50 fte) van de Hogeschool Holland in Diemen en na de fusie in 2002 voor de Hogeschool Inholland locaties in Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Utrecht +/- 40.000m2. Lid van het MT Facilitaire Zaken. Budgetverantwoordelijk voor +/- 7 miljoen euro. De volgende onderdelen maakten deel uit van mijn afdeling: servicedesk, beveiliging, conciërges, receptie, inkoop, technische zaken, BHV, duurzaamheid en uitbestede diensten repro, catering en schoonmaak. Van 2002 – 2007 tevens verantwoordelijk voor de portefeuille Servicedesk Inholland breed. Mijn rol was om als procesbegeleider de vier verschillende servicedesks en managers samen te laten werken en de dienstverlening over alle locaties te standaardiseren. Daarnaast als opdrachtgever, projectleider en projectlid verantwoordelijk voor diverse nieuw-, verbouw-, en verhuisprojecten. Als projectleider verantwoordelijk voor Europese aanbestedingen van de schoonmaak, catering en repro. Als projectleider verantwoordelijk voor het selecteren en inrichten van een FMIS (Planon) Inholland breed. Tevens in 2006 en in 2008 een half jaar als manager a.i. verantwoordelijk voor de rechtstreekse aansturing van de servicedesk Amsterdam / Diemen. Coördinator Services Facilitaire Zaken 1999 - 2001 Hogeschool Holland Verantwoordelijk voor de studentenhuisvesting, de servicedesk en de integratie van de zelfstandige facilitaire-, ICT- en audiovisuele balies tot één Shared Service Centrum. Projectmedewerker Facilitaire Zaken 1998 - 1999 Hogeschool Holland Verantwoordelijk voor een aantal projecten op het gebied van dienstverlening, energiebesparing (EBP) en post. Kwaliteitsmanager 1998 - 1999 Rentpower BV Verantwoordelijk voor een ISO 9002 kwaliteitscertificeringstraject 3
 • 4. Training en Opleiding Training Deep Democracy 2012 Human Dimensions Deelnemer van de groep ‘Jonge Helden’ 2011 - Heden Intervisie en persoonlijke ontwikkelbijeenkomsten met een groep van zeven ‘jonge helden’. Persoonlijke Effectiviteit in het sturen van veranderingen 2009 De Baak, 4x2 dagen Coaching door Mary van Boxtel 2007 - 2010 THP Personal performance Assessment 2005 Krauthammer. Certificaat behaald. Diverse in-company trainingen 2000 - 2009 Vooral gericht op communicatie, klantgerichtheid en projectmatig werken (Prince 2). Management voorbeeld en impact 2000 Krauthammer, 7 x 1 dag. Certificaat behaald. HBO 1995 - 1998 Hogeschool Holland, Diemen Algemeen management. Afstudeervariant Kwaliteit en Management. Diploma behaald. HBO 1992 - 1995 Amsterdamse Academie, Diemen Bank en Financiën. Propedeuse behaald. VWO 1986 - 1992 Marcus College, Grootebroek Diploma behaald. Hobby’s en Passies Lezen en dan vooral persoonlijke ontwikkeling en managementboeken. Bloggen. Vakanties en reizen. Wielrennen, hardlopen, duiken en golf. Referenties Fried Seuren Monique Koelewijn Vanessa de Graaf Directeur Bedrijfsvoering college centrum, ROC van Amsterdam Directeur Facilitaire Zaken, Hogeschool Inholland Projectleider FM Nationale Politie 06-52375656 06-52000135 06-52507952 4
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks