cv Udo Docters van Leeuwen nieuw 2015

of 3

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
3 pages
0 downs
10 views
Share
Description
1. Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam : Udo Voornaam : Docters van Leeuwen Adres : Groen van Prinstererkade 35 k2a Postcode en plaats : 3142 GD/ Maassluis…
Transcript
 • 1. Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam : Udo Voornaam : Docters van Leeuwen Adres : Groen van Prinstererkade 35 k2a Postcode en plaats : 3142 GD/ Maassluis Telefoon : 06 55307400 E-mail adres : udodoctersvanleeuwen71@gmail.com Geboortedatum : 16 december 1971 Rijbewijs : B Persoonlijk profiel Ikkan goed tekenenmet Autocad enbeheers ookhet bestekprogrammaBakkeren Speesen KPD. Verder kanik goed overweg met decomputer en tekstverwerkingsprogramma´szoals Word en Excel. Ik houd vaneenuitdagingin de vormvannieuwe projectenen eennieuwe baan, waarik mijnervaringen en vaardighedenkangebruiken. Ookhoudikervanin eenteamverband tewerken, maar kanik ookindividueel goed en secuur werken. Een toekomstigenieuwewerkgever heeft aan mij een sociale, betrouwbare en multi-inzetbarewerknemer, die zichgoedinzet voorhet bedrijfen zijn collega´s. Opleidingen/ Cursussen 2003 Cursus verkeersbesluiten bij de Bestuursacademie te Waddinxveen georganiseerd door Van der veen Resources 2001 Cursus 30-kilometergebieden bij de Bestuursacademie te Breda 2001 Cursus arc-view bij Centric Public Sector Solutions BV te Gouda met certificaat 1998 Updatecursus autocad 14 bij Teken Techniek te Rotterdam met certificaat 1998 Cursus windows / word / outlook / excel bij Syntegra te Zoetermeer met certificaat 1992 t/m 1997 MTS Weg- en Waterbouwkunde op het Zadkine College, vestiging Prinsenland te Rotterdam met diploma Werkervaringen Periode : 2015/1-- Heden Functie : Vrijwilligger Bedrijf : Zorghuis Driemaashave te Maassluis Werkzaamheden : Activiteitenbegeleider. Periode : 2014/9--2015/1 Functie : Logistiek medewerker Bedrijf : IDL Logistics te Tilburg Werkzaamheden : Inpakken en klaar maken voor distributie van digitale apparaten.
 • 2. Periode : 2012/6--2014/8 Functie : Vrijwilligger Bedrijf : Zorghuis Driemaashave te Maassluis Werkzaamheden : Activiteitenbegeleider. Periode : 2011/1--2012/5 Functie : Vrijwilliger Bedrijf : Zorghuis Pnieel te Rotterdam Werkzaamheden : Facilitair medewerker. Periode : 2010/3--2010/12 Functie : Productiemedewerker Bedrijf : Promen Werkzaamheden : Inpakken apparaten. Periode : 2006/1--2009/12 Functie : Werkvoorbereider Civiele Techniek Bedrijf : Verschillende ingenieursbureaus, zoals Arcadis en verschillende gemeentes, zoals Lopik . Bij deze opdrachtgevers zat ik gedetacheerd Werkzaamheden : Het voorbereiden van diverse civieltechnische projecten. Ik maakte bij deze opdrachtgevers de bestekstekeningen, schreef de bestekken, maakte de kostenramingen en begeleide de aanbestedingen, openbaar of onderhands. In de bestekken en de bestekstekeningen werden alle aspecten van de projecten uitgewerkt. Alle projecten werden in samenwerking met een projectleider uit- gewerkt. Periode : 2005/3--2005/10 Functie : Calculator Civiele Techniek Bedrijf : Aannemerij Kwakernaak te Nieuw-lekkerland Werkzaamheden : Calculeren van riooltechnische projecten voor inschrijving op bestekken en werkomschrijvingen van opdrachtgevers van de aannemer. Periode : 2004/5--2005/2 Functie : Productiemedewerker Bedrijf : Hewitex te Krimpen aan de Lek Werkzaamheden : Fabriceren van reinigingsdoekjes. Periode : 2003/4--2004/4 Functie : Projectleider en werkvoorbereider Civiele Techniek Bedrijf : Gemeente De Ronde Venen, gedetacheerd via OSIRIS VOF Werkzaamheden : In verband met personeelstekort heb ik de tekeningen en het bestek ook zelfgemaakt. Verder onderhield ik de contacten met de aannemer, de Nuts-bedrijven en de B&W. van de gemeente. Ik voerde de directie en de controle uit op de termijn- en hoeveelheidstaten.Ook heb ik bij deze gemeente het voor- onderzoek gedaan voor de aanleg van een nieuwe woonwijk en de contacten met het Waterschap gehouden i.v.m. dit project.
 • 3. Periode : 2000/6--2003/3 Functie : Werkvoorbereider Civiele Techniek Bedrijf : Gemeente Boskoop Werkzaamheden : Ik schreef hier bestekken, tekende bestekstekeningen en assisteerde bij de uitvoeringscontrole. Ook maakte ik hier de directie begrotingen en leidde de aanbestedingen. Ook beheerde ik het kabels- en leidingennet van de gemeente en onder- hield de contacten met de Nuts/bedrijven. Ik beheerde ook de Kadastrale kaart van de gemeente in het beheers- programma Arc-view. Periode : 1998/1--2000/5 Functie : Werkvoorbereider Civiele Techniek Bedrijf : Gemeente Zoetermeer, gedetacheerd via AIP Werkzaamheden : Mijn taken waren hier bestekstekeningen tekenen en bestekken schrijven. Ik ben hier bezig geweest met reconstructie- en nieuwbouw in de Civiele Techniek. Het betrof hier de complete infrastructuur van een nieuwe woonwijk en herinrichtingen van bestaande kruispunten. Ik deed hier ook de kostenramingen en droeg zorg voor de aanbestedingen. Periode : 1997/6-- 1997/12 Functie : Assistent-wegbeheerder Bedrijf : Gemeente Den Haag, stadsdeel Loosduinen, gedetacheerd via Vitea Inter AT. Werkzaamheden : Ik droeg hier zorg voor de behandeling van de klachten,die door de burgers werden gegeven over het wegdek en controleerde hier ook de herstratings-en reconstructiewerkzaamheden van de Nuts-bedrijven. Talen : Nederlands (moedertaal), Engels en Duits. Hobby’s : Tennis, wandelen en de computer. Computervaardigheden : De complete microsoft-office, autocad, bestekprogramma's Bakker en Spees en KPD ,diverse calculatieprogramma's e.v.a.. Referenties : In overleg.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks