Espainiako%20klima..odt 0

of 4

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
4 pages
0 downs
119 views
Share
Description
1. ESPAINIAKO KLIMAKLIMAREN FAKTOREAKLATITUDEA- Eguzki izpiek ez dute berdin jotzen lurrazal osoan,Ekuatorean jasotzen da bero gehien.Ekuatoretik urrunago egon,geroz eta…
Transcript
 • 1. ESPAINIAKO KLIMAKLIMAREN FAKTOREAKLATITUDEA- Eguzki izpiek ez dute berdin jotzen lurrazal osoan,Ekuatorean jasotzen da bero gehien.Ekuatoretik urrunago egon,geroz eta tenperatura baxuagoak izan.ITSASOAREKIKO DISTANTZIA- Itsasoa eta lurra erritmodesberdinean berotu eta hozten dira.Ozeanoak mantsoago berotueta hozten dira. Horregatik kostaldea leku freskoagoa izaten daudan eta epelagoa neguan.ALTITUDEA- Zenbat eta gorago, orduan eta hotz handiago. 100metro igotzen bagara 0,6º – 1ºC jetsiera izaten da.
 • 2. 1. KLIMA OZEANIKOA- Euskal Autonomia Erkidegoan,Kantabrian, Asturiasen eta Galizian dago. Tenperatura leunaketa prezipitazio ugari dituen klima da.Tenperatura leunak urte osoan. Hala ere, kostan barruan bainoepeltxoagoak dira, eta neguan, udan baino freskoagoak.Prezipitazio ugari. Urtean 800 milimetrotik gorakoak izatendira, eta egun euritsuak ere 150 etik gorakoak izaten dira.Neguan udan baino prezipitazio gehiago egoten dira.1.2. KIMA KONTINENTALA- Mesetan eta Ebroren ibarreanageri da.Muturreko tenperaturak eta prezipitazio urriak dirahonen ezaugarriak.Muturreko tenperaturak. Leku berean udan eta neguan izatendituzten tenperaturetan 16 gradu zentigradoko alde.a ere egondaiteke. Hala ere, tenperatura beroagoak izaten dira Hego
 • 3. Mesetan eta Ebroren ibarrean.Prezipitazio urriak. 300 eta 800 milimetro artekoak izaten diraurtean. Euri gehiago egiten du udaberrian eta udazkenean.Neguan, aldiz, sarri egiten du elurra.3.KLIMA MEDITERRANEOA- Mediterraneo itsasotik hurbildauden lurretan eta Andaluziako kostako alde Atlantikoan dute.Tenperaturak altuak izaten dira, eta prezipitazioak urriak etairregularrak.Tenperatura altuak. Udak beroak izaten dira eta neguakleunak.Hilik hotzenean ere ez dira 10ºC-tik behera jeustentenperaturak.Gainera, iparraldean hegoaldean baino beroagoegiten du.Prezipitazio urriak eta irregularrak.Alde batzuetan, urtean 800milimetrotik gorakoak izaten dira, , eta beste batzuetan,ostera, 150 milimetrotik beherakoak, Noizean behin, zaparradagogorrak egiten ditu, eta, ordu gutxian, uholdeak ere sordaitezke.4.MENDIKO KLIMA- Altuera handieneko aldeetako klima da.1500 metrotik gorako lekuetan dute klima hori penintsulareniparraldean, eta 2000 metro inguruko aldeetan hegoaldean.Tenperatura baxuak eta prezipitazio ugari dituzte bertan.Oso tenperatura baxuak. 10ºC- tik beherakoak. Neguak osohotzak izaten dira, ( hilabeteren batean zero azpikotenperaturak ere izaten dira), eta udak, nahiko freskoak.Prezipitazio asko. Urtean 1000 milimetrotik gorakoak iztendira. Neguan oso sarri egiten du elurra, eta hilabeteetanirauten du elurrak urtu gabe.
 • 4. 5. KLIMA SUBTROPIKALA- Kanariar uharteetakoa da klimasubtropikala. Urte osoan tenperatura beroak izaten dira, etaprezipitazioak, urriak eta irregularrak.Oso tenperatura leunak eta beroak. Urteko hilabete batean ereez du 17ºtik behera egiten. Hori dela eta, artxipelagoanbenetako negurik ez dagoela esan daiteke.Oso prezipitazio gutxi daude, gehitxoago geroz eta altuagoegon. Beherengo aldeetan, urte osoan ez dira 300 milimetrotikgorakoak izaten, eta gorengoetan, ez dira 1000 milimetrokomailara heltzen.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks