WEB KOMUNIKACIJA

of 26

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
26 pages
0 downs
3 views
Share
Description
WEB KOMUNIKACIJA. Komunikacija. Što je komunikacija? Razmjena informacija između dva sistema Komunikacijski kanal – veza kojom se prenose informacije. Prema smjeru dijelimo na:. Jednosmjerne Dvosmjerno – izmjenične Dvosmjerne. Smetnje u komunikaciji.
Transcript
WEB KOMUNIKACIJAKomunikacija
 • Što je komunikacija?
 • Razmjena informacija između dva sistema
 • Komunikacijski kanal – veza kojom se prenose informacije
 • Prema smjeru dijelimo na:
 • Jednosmjerne
 • Dvosmjerno – izmjenične
 • Dvosmjerne
 • Smetnje u komunikaciji
 • Pojave uslijed kojih se izobličuju informacije tijekom prijenosa
 • Razlikujemo:
 • Semantičke
 • Pragmatske
 • Oblici komunikacije
 • Međusobna – primatelj i pošiljatelj informacija izmjenjuju uloge
 • Elementi: primatelj, pošiljatelj, poruka
 • Karakteristike:
 • Recipročna izmjena uloga
 • Recipročna razmjena poruka
 • Kodiranje
 • Dekodiranje
 • Životno iskustvo, osobnost i motivi sudionika
 • Selektivni mehanizmi
 • Oblici komunikacije
 • Masovna – masovni medij kao posrednik između pošiljatelja i primatelja
 • Obilježja
 • Organizacija
 • Izložena je javnom mišljenju
 • Publika je široka, anonimna, heterogena
 • Oblici komunikacije
 • S obzirom na komunikacijske kanale razlikujemo:
 • Verbalne
 • Neverbalne
 • WEB KOMUNIKACIJA- prednosti-
 • Globalizacija
 • Mondijalizacija
 • Interaktivnost
 • Komunikabilnost
 • Virtualna javnost
 • Demokratičnost
 • Razmjena informacija i podataka
 • WEB KOMUNIKACIJA- nedostaci -
 • Opčinjenost računalom
 • Nestaje direktna komunikacija (“licem u lice”) – prestaje živi govor i bliski kontakti među ljudima
 • Otuđivanje ljudi
 • Manipulacija ljudima
 • Primjer – obrazovanje putem interneta
 • Oblik edukacije u kojem se nastavni sadržaji prezentiraju studentima putem interneta
 • Jedino što je potrebno to je priključak na Internet
 • Programska podrška - tzv. Courseware alati
 • Obrazovanje putem interneta- prednosti -
 • Brza distribucija
 • Studenti putem www-a pristupaju ponuđenom materijalu
 • Multimedijalnost sadržaja
 • Jednostavnost obnavljanja i publikacije sadržaja
 • Učenici usvajaju ponuđenu građu
 • i dr.
 • Obrazovanje putem interneta- nedostaci -
 • Da li su virtualne učionice adekvatne ?
 • Gubi li se kvaliteta učenja nedostatkom profesora i direktne komunikacije student-profesor?
 • Oštećenje individue i društva?
 • Virtualno učenje mehanički proces
 • Da li su informacije adekvatne lekcijama koje student može dobiti od profesora?
 • Alati za web komunikaciju1. Slanje istovremenih poruka
 • Internet Relay Chat (IRC) – komunikacija u realnom vremenu s osobama koje su bilo gdje u svijetu; izmjenjuju se samo tekstualne poruke
 • ICQ pro - u dijelu programa postoji popis aktivnih (online) i neaktivnih (offline) osoba iz adresara. Može se koristiti brbljaonica (chat), slati SMS poruke, slati i primati e-mail poruke (korištenem postojećih klijentskih programa za rad s e-mail porukama), prenositi datoteke (file transfer), dijeliti datoteke (file share) i sl. MSN Messenger - program za razne vrste komunikacija između osoba koje su povezane na Microsoft Network (MSN) mrežu, a nalaze se bilo gdje u svijetu. - istovremenih poruka (instant messaging) koje se odmah pojavljuju na ekranu prijavljenih primatelja. Može se koristiti brbljaonica (chat), slati e-mail poruke, prenositi datoteke (file transfer), provoditi audio i video konferencije, dijeliti ekran, koristiti ploča i sl.Yahoo! Messenger - program za razne vrste komunikacije između osoba koje su povezane na Yahoo mrežu, a nalaze se bilo gdje u svijetu. - može se koristiti brbljaonica (chat), slati e-mail poruke, dijeliti datoteke (file share) , prenositi datoteke (file transfer), provoditi audio i video konferencije i sl.3.2 Diskusija putem web-a
 • Chat Anywhere - program za posluživanje brbljaonica
 • - na korisničkoj strani može se odabrati javna konverzacija sa svim posjetiteljima ili privatna konverzacija s pojedinim posjetiteljem. Microsoft Chat - program za korisnike brbljaonica - može se kreirati vlastita soba uz definiranje parametara (privatna, moderirana, maksimalni broj sudionika, lozinka i sl). Tijekom diskusije u sobi može se otvoriti privatna konverzacija (šaptanje) s pojedinom osobom. Može se poslati datoteka izabranom posjetitelju sobe.3.3 Video konferencije
 • Microsoft NetMeeting - program za razne oblike komuniciranja između osoba koje se nalaze bilo gdje u svijetu i povezane su na Internet
 • - lokalna mreža (LAN)im4cam Enterprise - korisnici se prijavljuju na im4cam poslužitelj te izabiru sobu u kojoj žele komunicirati - brbljaonica (chat), prijenos datoteka (file transfer), audio i video konferencije, snimanje i slanje video poruke, dijeliti ekran, korištenje elektroničke pošta i sl. Videokonferencija se može obavljati s istovremeno 1, 3, 5 , 8 ili 9 osoba. 3.4 Emitiranje na web-u
 • Active WebCam – program za emitiranje na Web-u
 • - program može opsluživati neograničeni broj kamera - video sekvence i fotografije - Može se odrediti detekcija pokreta (motion detection) s raznim parametrima (zvučni signal, slanje e-mail poruke, snimanje video zapisa u izabranom trajanju, snimanje fotografije, izvršavanje programa i sl). Watcher - program za emitiranje na Web-u - program može opsluživati jednu kamera - video sekvence - detekcija pokreta (motion detection) , a svaka se detekcija bilježi u zapisnik (log). 3.5 Direktna komunikacija
 • Elektronička pošta (e-mail) - vrlo brz način komunikacije s korisnicima Interneta širom svijeta
 • - svaki korisnik ima adresu koja je oblika:korisnik@računalo.domena - najjednostavniji oblik asinhrone interakcije i najčešće se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije3.6 Neposredna komunikacija
 • Forumi - namjenjeni za komunikaciju između članova, rasprava, tematske grupe
 • - mjesta gdje se mogu postavljati pitanja, daju se odgovori, dopisuje se, općenito rečeno razmjenjuju se informacije - forumi javnog karaktera - forumi ograničenog karaktera4. Zaključak
 • Novo interaktivno komuniciranje
 • komuniciranje među ljudima koje premošćuje ograničenja kao što su vrijeme i prostor
 • Nelinearan i nehijerarhijski pristup brojnim informacijama u različitim dijelovima svijeta
 • Direktna komunikacija
 • 5. Literatura
 • http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/mkod/alati/analiza?CARNetweb
 • http://www.6yka.com/print/361
 • http://www.novihorizonti.com/test/tekst.asp?ArtikalID=1401
 • http://cmsbccs.link-elearning.com/cms/preview/navigacija.php?jezik=lat&IDMeniGlavni=3&IDStranicaPodaci=73&IDMeniPodSekcija=15&IDMeniPodSekcija3=52
 • darhiv.ffzg.hr/205/01/485BIBL.pdf
 • http://alumni.mas.bg.ac.yu/kongres/saopstenja/21%20Herman.pdf
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks