X I . GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca 04 - 06 . octombrie 2006

of 23

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
PDF
23 pages
0 downs
3 views
Share
Description
Kuszalik József SC Micro Mapper SRL. X I . GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca 04 - 06 . octombrie 2006. Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor. 1. Despre sistemul GPS 2. Date culese cu un GPS de navigaţie 3. Descărcarea şi vizualizarea datelor in Mapsource
Transcript
Kuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor1. Despre sistemul GPS2. Date culese cu un GPS de navigaţie3. Descărcarea şi vizualizarea datelor in Mapsource4. Utilitatea şi eficienţa măsurătorilor GPS în reambularea hărţilor5. Hărţi realizate cu ajutorul datelor culese cu GPS-ul6. Hărţi derivate - hărţile interactive de pe site-ul www.harta-turistica.roKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor1. Despre sistemul GPShttp://www.gisdevelopment.nethttp://www.garmin.com/aboutGPS/www.harta-turistica.roKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor1. Despre sistemul GPSModul de determinare a poziţiei prin GPSKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor1. Despre sistemul GPSErorile, care influenţează precizia poziţiei GPS-uluiKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor2. Date culese cu un GPS de navigaţie (100-800 USD)- Precizia datelor: 5-15m / sub 5 metri cu corecţia EGNOS
 • Tipuri de date culese:
 • Waypoints – puncte de interes
 • Tracks – inregistrare automată a traseului parcurs
 • Kuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor3. Descărcarea şi vizualizarea datelor in MapsourceKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor3. Descărcarea şi vizualizarea datelor in MapsourceKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor3. Descărcarea şi vizualizarea datelor in MapsourceKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor3. Descărcarea şi vizualizarea datelor in MapsourceKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor3. Descărcarea şi vizualizarea datelor in MapsourceKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor3. Descărcarea şi vizualizarea datelor in MapsourceKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilorIntegrarea diferitelor surse de dateOCADpentru realizarea de hărţi - scara, coordonate geografice-posibilitatea uşoară de a crea noi simboluri cartografice complexe - integrează capacităţile unui programgrafic cu cerinţele GIS - Import date de la GPS+conectre onlinewww.ocad.comKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor4. Utilitatea şi eficienţa măsurătorilor GPS în reambularea hărţilorKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor4. Utilitatea şi eficienţa măsurătorilor GPS în reambularea hărţilorKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor4. Utilitatea şi eficienţa măsurătorilor GPS în reambularea hărţilorKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor4. Utilitatea şi eficienţa măsurătorilor GPS în reambularea hărţilorKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor4. Utilitatea şi eficienţa măsurătorilor GPS în reambularea hărţilorKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor4. Utilitatea şi eficienţa măsurătorilor GPS în reambularea hărţilorObiectivele de interes - POI: - înregistrarea coordonatelor geografice cu ajutorul GPS-uluiKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor5. Hărţi realizate cu ajutorul datelor culese cu GPS-ul200620042005Kuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor6. Hărţi derivate - hărţile interactive de pe site-ul www.harta-turistica.roDespre www.harta-turistica.ro în cifre2005 - a fost lansat în 16 februarie 2005 - peste 2500 vizitatori unici săptămânal - 550 de utilizatori înscrişi ca membri - peste 200.000 de vizitatori - peste 510.000 de afişări - peste 12500 de obiective localizate şi stocate în bazele noastre de date2006 - a împlinit 1 an şi 8 luni de la lansare - peste 8500 vizitatori unici săptămânal - 1992 de utilizatori înscrişi ca membri - peste 350.000 de vizitatori - peste 3.500.000 de afişări - peste 30.000 de obiective localizate şi stocate în bazele noastre de date
 • realizat în 3 limbi
 • 52 hărţi turistice şi rutiere, atlase oferite spre vânzare prin magazinul virtual
 • 36 de hărţi online: 7 hărţi montane, 10 hărţi de oraş, 17 hărţi de judeţe, 2 hărţi de staţiuni
 • Kuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilor6. Hărţi derivate - hărţile interactive de pe site-ul www.harta-turistica.roKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilorKuszalik JózsefSC Micro Mapper SRLXI. GIS WORKSHOP, Cluj-Napoca04-06. octombrie 2006Utilizarea GPS-urilor în reambularea hărţilorVă mulţumescpentru atenţie!www.harta-turistica.ro
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks